Rabu, 20 Mei 2009

Tawakkal

Sikap tawakkal sebagai ciri-ciri kokohnya keimanan seseorang kepada Allah SWT, adalah sikap pasrahnya yang kuat kepada keputusan Allah SWT dalam segala urusan hidupnya, baik dikala senang alaupun diwaktu susah. la yakin bahwa Allah SWT Maha Pengatur, Maha Kuasa dan Maha Bijaksana dalam melakukan dan menentukan apa saja termasuk dalam hal memberikan rezeki kepada seseorang atau mencabutnya, memberikan kemenangan kepada suatu golongan atau menimpakan kekalahan kepadanya, mengangkat seseorang atau menduduki suatu jabatan atau mencopotnya dan menjatuhkannya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar